Pomoc psychologiczna – terapia/counselling

Pomoc psychologiczna przeznaczona jest dla osób będących w kryzysie, potrzebujących szybkich rozwiązań oraz wsparcia.

Pomoc psychologiczna przeznaczona jest dla osób będących w kryzysie, potrzebujące szybkich rozwiązań i wsparcia. Opiera się na kilku spotkaniach, w których klient pracuje nad obecną sytuacją w celu znalezienia optymalnych rozwiązań, uporządkowania sytuacji.
Terapia/counselling przeznaczona jest dla osób, które chcą trwałej zmiany, poprawy relacji z bliskimi i ze sobą samym, zwiększenia komfortu swojego życia. Praca wymaga dłuższego czasu, w oparciu o budowanie relacji terapeuta – klient.

Zapraszam osoby, które doświadczają:
• trudności emocjonalnych, np. intensywnego lub chronicznego lęku, niepokoju, depresji, zagubienia, bezradności, zwątpienia
• niskiego poczucia własnej wartości
• poczucia osamotnienia i obaw przed bliskimi związkami z ludźmi
• chronicznego stresu i napięcia, wypalenia
• kryzysów życiowych związanych np. z utratą bliskiej osoby, pracy lub chorobą
• stanów nerwicowych
• przemocy fizycznej lub słownej, wykorzystywania
• bólu emocjonalnego, którego przyczynę trudno nazwać
• potrzeby odnalezienia sensu życia
• spadku aktywności lub poczucia wypalenia
• zaburzeniach somatycznych
• potrzeby szeroko rozumianej zmiany

Zapraszam serdecznie 🙂