Coaching

Jest wiele definicji coachingu…

Dla mnie coaching jest bardzo osobistą relacją opartą na partnerstwie. Relacją, w której pracując „tu i teraz”, odkrywa się potencjał zawarty w drugim człowieku. Pomoc w wydobyciu tego, co najlepsze na „światło dzienne” powoduje wzrost poczucia własnej wartości. Odkrywanie ograniczających naszą aktywność zachowań i myśli, i formułowanie ich na nowe, bardziej twórcze i produktywne, czyni człowieka bardziej otwartego na zmiany.

Towarzyszenie w tym procesie jest niezwykle ważne, aby na swojej drodze klient mógł „usłyszeć samego siebie”, formułując własne cele zobaczyć co one dla niego znaczą i z jaką zmianą jakości życia się wiążą.

Pracuję w oparciu o relację i prawdziwy kontakt. Każdy z nas wnosi do relacji swoją historię osobistą i właśnie będąc „tu i teraz” możemy zobaczyć siebie i odkrywać swoje zdolności i ograniczenia. W kontakcie „tu i teraz” tworzymy nową, bardziej świadomą historię. Te nowo zdobyte umiejętności wnosimy w swoje przyszłe relacje.

Pomagam w rozwiązywaniu problemów, definiowaniu potrzeb. Każdy dobrze zdefiniowany problem klient zamienia na cel, nad którego osiągnięciem pracuje. Coaching to droga w kierunku prostszego, co nie oznacza łatwiejszego życia 🙂

Jeżeli masz problem, który Cię trapi od dłuższego czasu napisz, zadzwoń, zapytaj jak można go rozwiązać.

Zapraszam na pierwsze  spotkanie, w którym możesz zobaczyć, poczuć, doświadczyć czym jest coaching w relacji ze mną. To ważne, ponieważ udając się w podróż trzeba rozważnie dobrać sobie towarzysza, na którym można polegać, którego można obdarzyć zaufaniem.